info@jhm-zoetermeer.nl + 31 6 4157 2157

De Stichting

De Stichting

Hoe zit dat

Stichting JobHulpMaatje Nederland

JobHulpMaatje is een initiatief van stichting JobHulpMaatje Nederland. Deze stichting opereert landelijk en verzorgt de producten die op lokaal niveau kunnen worden ingezet om mensen op zoek naar werk te kunnen helpen.

In iedere Nederlandse gemeente kan daarnaast een lokale stichting worden opgericht die gebruik maakt van de opzet en diensten van JobHulpMaatje Nederland. Op dit moment zijn er 18 locaties waar een organisatie onder de naam van JobHulpMaatje haar activiteiten uitvoert.

Voor deze doeleinden is in Zoetermeer de stichting Reliance opgericht.

In Zoetermeer

Een nieuwe stichting

De Stichting Reliance is opgericht op 29 januari 2018 op initiatief van de stichting JobHulpMaatje Nederland. Doel van de stichting is het helpen van werkzoekenden door middel van vrijwillige maatjes. De stichting biedt de maatjes educatie en (interactieve) training op het gebied van begeleiding van werkzoekenden.

De naam waar de stichting onder werkt wordt JobHulpMaatje Zoetermeer.

Stichting JobHulpMaatje Nederland werkt nauw samen met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De ervaring met dit maatjesproject was de aanleiding om vanaf 2014 ook met een JobHulpMaatje-project te starten. Bij het oplossen van schulden helpt het namelijk enorm als iemand werk heeft.

Stichtinggegevens

Stichting Reliance

Stichting Reliance is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Kijk voor meer informatie over de ANBI status van de stichting op ANBI.nl

.

RSIN-nummer: 858451256
KVK-nummer: 70766428

Rekeningnummer: NL 18 INGB 0008 1595 30
Postadres: Hoekerkade 12, 2725 AK Zoetermeer
Email: info@jhm-zoetermeer.nl

Het onbezoldigde bestuur van stichting Reliance wordt gevormd door:

  • Voorzitter: de heer J.B. Waaijer
  • Secretaris-penningmeester: de heer P.W.A. Veld
  • Bestuurslid: mevrouw Mr. S. Koerselman

Meer weten

Download belangrijke documenten

Als publieke stichting laten wij zoveel mogelijk zien wie we zijn en wat we doen. Hieronder vindt u belangrijke documenten die u kunt downloaden en lezen. U mag ze tevens gebruiken voor uw eigen publicatie. Voorwaarde is wel dat u de documenten en deze website als bron vermeld bij uw publicatie. Zodra u een document download gaat u impliciet akkoord met genoemde regels.


F.A.Q.

De meest gestelde vragen over Reliance

Hier vind je de vragen die het meest zijn gesteld over de stichting Reliance

  • Iedere locatie van JobHulpMaatje is in principe geheel zelfstandig. Er is geen hiĆ«rarchische lijn met de JobHulpMaatje Nederland. Om JobHulpMaatje Zoetermeer goed neer te zetten maakt het als operationeel onderdeel deel uit van stichting Reliance, een stichting die hiervoor speciaal is opgericht en is gevestigd in Zoetermeer.

  • Op dit moment voert stichting Reliance JobHulpMaatje als enige activiteit uit. Er zijn geen plannen om de activiteiten uit te breiden.