info@jhm-zoetermeer.nl + 31 6 4157 2157

Onze organisatie

Onze organisatie

Wie doen het

Alle betrokken mensen

JobHulpMaatje Zoetermeer is een Goede Doelen Organisatie. Wij zijn ook een ANBI erkende stichting. Dat betekent dat de overheid formeel erkent dat JobHulpMaatje Zoetermeer geen belasting hoeft te betalen over giften en subsidies die zij ontvangt van sponsoren. En dat voor gevers giften aan JobHulpMaatje Zoetermeer aftrekbaar zijn voor belastingen. Voor meer over de status van ANBI, zie hier.

De stichting heeft een bestuur dat uit 3 mensen bestaat en waar ieder jaar een bestuurslid wordt vervangen door een nieuwkomer. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting.

De operationele leiding ligt bij de Algemeen Coördinator. Deze wordt bijgestaan door één of meerdere co-coördinatoren. De coördinatoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

De overige vrijwilligers zijn maatjes of maatjes-in-wording.

Als er zich werkzaamheden voordoen die niet door een vrijwilliger kunnen worden uitgevoerd dan kan de stichting een beroep doen op een aantal bedrijven (vaak ZZP'ers) die tegen vergoeding deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Meestal wordt daarvoor een gereduceerd tarief gehanteerd.

Een heel belangrijke rol is weggelegd voor de organisaties (kerken, bedrijven, overheid en fondsen) die door giften of subsidies ons werk mogelijk maken. Zonder hen had JobHulpMaatje niet kunnen bestaan. Dank zij het feit dat zij de maatschappelijke waarde erkennen van JobHulpMaatje Zoetermeer kunnen wij mensen die het nodig hebben, helpen bij het vinden van passend werk. Wij zijn hen dan ook erg dankbaar hiervoor.

Onze sponsoren

Zonder hun steun kunnen wij niet werken

Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van inkomen, zelfvertrouwen, status, sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om iemand naast je te hebben staan, die motiveert, aanmoedigt en ondersteunt: een maatje.

Gelukkig zijn er ook veel organisaties die JobHulpMaatje helpen. Hartelijk dank daarvoor!

Mogen wij ook op jouw steun rekenen?

Elke bijdrage van sponsoren is uiteraard van harte welkom. Maar we kunnen altijd nieuwe supporters gebruiken. Heb je interesse om bij te dragen? Laat het ons weten en stuur een email naar bestuur@jhm-zoetermeer.nl.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om kennis te maken.


Rekeningnummer: NL18 INGB 0008 1595 30
t.n.v. Stichting Reliance te Zoetermeer
o.v.v. Jobfonds

F.A.Q.

De meest gestelde vragen over de organisatie

Hier vind je de vragen die het meest zijn gesteld over onze zienswijze op de arbeidsmarkt en onze rol daarin

 • JobHulpMaatje Zoetermeer helpt mensen bij het zoeken naar werk. Wij bieden daarbij ondersteuning op gebied van het verkrijgen van zelfkennis en vaardigheden, zoals een goede CV maken, goed voor de dag komen op Social Media, jezelf presenteren, etc.

  Kortom, wij "trainen" mensen om zich het beste uit zichzelf te halen als het aankomt op het solliciteren naar werk.

  Dat trainen doen we met behulp van groepsworkshops en individueel, met behulp van een maatje.

  Waar mogelijk proberen wij ook, via onze netwerken, de werkzoeker in contact te brengen met mensen die hen misschien een stapje verder kunnen brengen.

  Wat JobHulpMaatje niet doet, en ook niet kan doen, is meegaan met de werkzoeker op sollicitatiebezoek. Of voor de werkzoeker een goede CV opstellen en brieven of emails schrijven. Uiteindelijk moet de werkzoeker zelf aan de slag om dat werk of die baan te krijgen.

  De grondregel is dat de werkzoeker te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor het slagen (of niet slagen) van de zoektocht.