info@jhm-zoetermeer.nl + 31 6 4157 2157

Nieuws

Een faire kans op werk

Nieuws

Een faire kans op werk

woensdag 23 februari 2022

Persbericht

Wat vragen wij aan de Zoetermeerse politiek?

Iedereen verdient een faire kans op werk. Werk is een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Als we mensen niet in de gelegenheid stellen hun eigen brood te verdienen is er sprake van sociaal onrecht. Helaas gaat op dit moment krapte op delen van de arbeidsmarkt samen met onvoldoende kansen voor de kansarme werklozen, ook in Zoetermeer. De arbeidsmarkt vertoont een Januskop.

Gelukkig heeft de Zoetermeerse politiek zich de afgelopen raadsperiode ingezet om werk voor iedereen te stimuleren. Dat is ook door Corona nog niet helemaal gelukt. De komende jaren bieden nieuwe kansen om aan dit sociale onrecht te werken. Wij adviseren de politieke partijen in Zoetermeer om zich hiervoor in te zetten. Wij adviseren ook om maatschappelijke krachten en vrijwilligers daarbij te betrekken. En deze samen met kerken, bedrijfsleven en goede doelen fondsen te ondersteunen, ook financieel. JobHulpMaatje wil zich hiervoor met geschoolde vrijwilligers de komende jaren blijven inzetten.

De afgelopen periode is met steun van de gemeente en van vele anderen JobHulpMaatje in Zoetermeer gerealiseerd. Er is inmiddels een goede samenwerking opgebouwd met gemeente, met de Binnenbaan en met maatschappelijke organisaties en daarmee aansprekende resultaten behaald.

JobHulpMaatje wordt aanbevolen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Informatie en contact

JobHulpMaatje heeft speciaal met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en daarop volgende collegevorming een informatiepakket opgesteld. Dat bieden wij u hierbij ter informatie aan.

U kunt voor meer informatie contact opnemen via 06-41572157 en info@jhm-zoetermeer.NL
U kunt mij ook persoonlijk bereiken via het emailadres janw@jhm-zoetermeer.nl
Ook de website kunt u voor informatie bezoeken via https://jobhulpmaatjezoetermeer.nl

JobHulpMaatje Zoetermeer,

Jan Waaijer, voorzitter


Download hier het Informatiepakket